Ứng dụng hệ thống TOA SX-2000

Ứng dụng hệ thống TOA SX-2000

Liên hệ
Ứng dụng hệ thống TOA VX-2000

Ứng dụng hệ thống TOA VX-2000

Liên hệ
Ứng dụng hệ thống TOA VX-3000

Ứng dụng hệ thống TOA VX-3000

Liên hệ
Ứng dụng hệ thống TOA VM-3000

Ứng dụng hệ thống TOA VM-3000

Liên hệ
Ứng dụng hệ thống TOA VM-2000

Ứng dụng hệ thống TOA VM-2000

Liên hệ
Ứng dụng hệ thống TOA FV-200

Ứng dụng hệ thống TOA FV-200

Liên hệ
Hệ thống Bosch Plena Vas 5 vùng ( zone) loa

Hệ thống Bosch Plena Vas 5 vùng ( zone) loa

Liên hệ
Hệ thống Bosch Plena Vas 30 vùng ( zone) loa

Hệ thống Bosch Plena Vas 30 vùng ( zone) loa

Liên hệ
Cấu hình âm thanh hội thảo 13 micro Bosch CCS900

Cấu hình âm thanh hội thảo 13 micro Bosch CCS900

Liên hệ
Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro Micro định hướng

Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro Micro định hướng

Liên hệ
Hệ thống âm thanh hội thảo Dicentis có dây + Micro định hướng

Hệ thống âm thanh hội thảo Dicentis có dây + Micro định hướng

Liên hệ
Cấu hình hội thảo Bosch CCS1000D ( Xuất xứ Bồ Đào Nha)

Cấu hình hội thảo Bosch CCS1000D ( Xuất xứ Bồ Đào Nha)

Liên hệ
Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần ngắn

Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần ngắn

Liên hệ
Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần dài

Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần dài

Liên hệ
Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro định hướng

Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro định hướng

Liên hệ
Cấu hình âm thanh 10 zone, hẹn giờ và phát lại âm thanh

Cấu hình âm thanh 10 zone, hẹn giờ và phát lại âm thanh

Liên hệ
Cấu hình âm thanh 5 vùng MZA-S240/ S350/S500

Cấu hình âm thanh 5 vùng MZA-S240/ S350/S500

Liên hệ
Hệ thống âm thanh hội thảo TS-780( 01 chủ tịch+ 10 thành viên)

Hệ thống âm thanh hội thảo TS-780( 01 chủ tịch+ 10 thành viên)

Liên hệ

Dự án TCA đã tư vấn lắp đặt Hệ thống hội thảo TOA TS-780 phòng họp, hội nghị

Bài viết liên quan