Hội nghị truyền hình Aver

Ngày nay, nhu cầu ứng dụng các công nghệ cao giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc, trong các cơ quan nhà nước nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đã và đang nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp trong ban lãnh đạo.

Hội nghị truyền hình

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, với Hội nghị truyền hình như hiện nay, khoảng cách địa lý đã không còn là trở ngại quá lớn. Sử dụng giải pháp hội nghị truyền hình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại, hội họp, đồng thời giải quyết được vấn đề chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt của các đại biểu tham gia các buổi họp tại các địa điểm khác nhau. Ngoài ra là các nguy cơ rủi ro khi di chuyển, hình thành một môi trường chia sẻ thông tin hiệu quả, tận dụng được tối đa các chi phí đầu tư.

Với những khách hàng có hạ tầng truyền thông ngày càng được củng cố và phát triển, việc triển khai hệ thống phục vụ hội nghị truyền hình độ phân giải cao trở nên khả thi, mang tính thực tiễn cao, nhanh chóng có thể đưa vào ứng dụng trong công việc hàng ngày.

 

 

 

 

 

Giải pháp truyền hình hội nghị Trung Chính Audio mang đến cho khách hàng không chỉ là hệ thống thiết bị đơn thuần mà là một giải pháp tổng thể mang tính tích hợp, tùy biến đáp ứng theo các yêu cầu riêng biệt của từng đối tượng khách hàng.

Hội nghị truyền hình

Giải pháp tổng thể từ các thiết bị truyền hình end-point đầu cuối, kết hợp với hệ thống trình chiếu & hiển thị, hệ thống âm thanh hội thảo & âm thanh bổ trợ và hệ thống điều khiển tích hợp thành một hệ thống nhất, tạo thuận tiện và hiệu quả nhất cho vận hành và sử dụng.

Phạm vi ứng dụng

  • Giao ban trực tuyến cấp Chính phủ.
  • Hội họp/ giao ban trực tuyến giữa các Văn phòng, Cơ quan, Tập đoàn, Công ty….
  • Kết nối trình diễn, khai trương sản phẩm mới
  • Đào tạo nội bộ, liên kết giáo dục, giảng dạy từ xa.
  • Hội chuẩn, phẫu thuật, chăm sóc y tế từ xa.

…..

Xem thêm

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer CAM340+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer CAM340+

Liên hệ
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VC520+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VC520+

Liên hệ
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VC520 Pro

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VC520 Pro

Liên hệ
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VB342+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer VB342+

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 16 điểm cầu AVer SVC500

Hệ thống hội nghị truyền hình 16 điểm cầu AVer SVC500

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình từ 2-16 điểm cầu AVer SVC100

Hệ thống hội nghị truyền hình từ 2-16 điểm cầu AVer SVC100

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 10 điểm cầu AVer EVC950

Hệ thống hội nghị truyền hình 10 điểm cầu AVer EVC950

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 10 điểm cầu AVer EVC900

Hệ thống hội nghị truyền hình 10 điểm cầu AVer EVC900

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 4-6-8-10 điểm cầu AVer EVC350

Hệ thống hội nghị truyền hình 4-6-8-10 điểm cầu AVer EVC350

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 4-6-8-10 điểm cầu AVer EVC300

Hệ thống hội nghị truyền hình 4-6-8-10 điểm cầu AVer EVC300

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC170

Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC170

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC150

Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC150

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC130P

Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC130P

Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC130

Hệ thống hội nghị truyền hình 2 điểm cầu AVer EVC130

Liên hệ

Dự án TCA đã tư vấn lắp đặt Hệ thống hội thảo TOA TS-780 phòng họp, hội nghị

Bài viết liên quan