button call button chat facebook button chat zalo button chat map

Hệ thống hội thảo Shure DDS 5900

Hệ thống âm thanh hội thảo Shure DDS 5900

Hệ thống âm thanh hội thảo nổi tiếng Shure. Hệ thống hội nghị Shure DDS 5900 bao gồm: Thiết bị trung tâm Shure DIS-CCU, micro hội thảo DC 5980P , cần micro hội thảo Shure GM 420/C.

Hệ thống hội nghị hội thảo SHURE phiên dịch

Shure MICROFLEX® COMPLETE (MXC): Giải pháp âm thanh phòng họp SHURE hệ thống micro phiên dịch SHURE MXCW. Thiết bị hội nghị không dây di động chất lượng cao.

Xem thêm

Hãng sản xuất