Hệ thống âm thanh giảng dạy trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

21-12-2019, 6:40 pm

Hệ thống âm thanh giảng dạy trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại chỉ lắp đặt : Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch -Số 2 Dương Quang Trung, p.12,q.10

Thiết bị lắp đặt : Hệ thống âm thanh TOA

Hình ảnh thực tế :

lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-014 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-010 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-009 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-008 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-007 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-006 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-002 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-004 lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-005

Bài viết liên quan