Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

21-12-2019, 6:30 pm

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni
Hệ thống âm thanh sử dụng loa trần hãng TOA:

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni
Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Lắp đặt âm thanh shop thời trang Giovanni

Bài viết liên quan