Thi công thiết bị âm thanh du thuyền Tân Viễn Đông: sân khấu, nhạc nền, thông báo

14-12-2020, 9:39 am

TCA - Trung Chính Audio là VENDER (nhà cung cấp) thiết bị âm thanh cho thi công thiết bị âm thanh du thuyền Tân Viễn Đông: sân khấu, nhạc nền, thông báo

Bài viết liên quan