Âm thanh nhà hàng khách sạn tại: ParkRoyal Sài Gòn

12-10-2020, 5:13 pm

TCA lắp đặt thiết bị âm thanh hội trường sân khấu, âm thanh nhà hàng khách sạn, ánh sáng hồ bởi tại: ParkRoyal Sài Gòn.

Địa chỉ 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

s

Âm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạnÂm thanh nhà hàng khách sạn

Bài viết liên quan