Lắp đặt hệ thống loa cho giảng đường, phòng học – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

21-12-2019, 6:31 pm

TCA tư vấn, cung cấp giải pháp âm thanh phòng học trường đại học. Cung cấp loa giảng đường, phòng học cho trường đại học quốc gia hà nội, hà nội.

Lắp đặt hệ thống loa cho giảng đường, phòng học – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-00 lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-02 lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-03 lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-01 lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-04

Bài viết liên quan