Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-800: Trường Đại học Vinh

21-12-2019, 4:51 pm

Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-800: Trường Đại học Vinh

Hệ thống âm thanh hội thảo không dây TOA TS-800

Chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Cấu hình:

 • Thiết bị trung tâm TOA TS-900
 • Máy chủ tịch TOA TS-801
 • Máy đại biểu TOA TS-802
 • Micro hội thảo TOA TS-904
 • Bộ thu hồng ngoại không dây TOA TS-905
 • Bộ sạc pin TOA BC-900
 • TOA BP-900 CE : Pin cho hệ thống hội thảo
 • Loa phòng họp dạng hộp thông báo công suất cao TOA BS-1030B
 • Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2120
 • Bộ mixer số AV KI600

Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-800: Trường Đại học Vinh

Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-800: Trường Đại học Vinh

Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-800: Trường Đại học Vinh

Bài viết liên quan