Dự án âm thanh đã thi công Các dự án âm thanh đã thi công: tư vấn thiết kế, thi công âm thanh công cộng thông báo hội thảo, sân khấu hội trường, âm thanhh karaoke.

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TCA setup hệ thông loa âm trần cho Canifa – Vivo City tại Quận 7
TCA setup hệ thông loa âm trần cho Canifa – Vivo City tại Quận 7
Một lần hợp tác là để biết nhau, 2 lần hợp tác là bắt đầu tin tưởng, mà có lần