Lắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyến: Công ty MTV 76

19-10-2020, 2:55 pm

Lắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyến: Công ty MTV 76

TCA - Trung Chính Audio đã lắp đặt âm thanh phòng họp TOA TS-770 hội nghị trực tuyến tại Công ty TNHH MTV 76 Gia Lâm, Hà Nội. TCA bảo dưỡng bảo trì hệ thống sau thời gian dài sử dụng.

Địa chỉ Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyếnLắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyếnLắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyếnLắp đặt âm thanh phòng họp TOA hội nghị trực tuyến

Bài viết liên quan