Thiết bị hội nghị trực tuyến ITC: FLC Hạ Long Bay

17-10-2020, 3:24 pm

TCA cung cấp thiết bị hội nghị trực tuyến ITC chính hãng Guangzhou, hệ thống hội nghị truyền hình xây dựng phòng họp trực tuyến. Hệ thống sử dụng MCU tích hợp đa điểm, ứng dụng thiết bị điều khiển trung tâm hỗ trợ 16 user VCS8000(B16C4), camera ITC TV-620HC, micro mở rộng TV-63 cho điểm cầu chính tại FLC Hạ Long Bay.

Địa chỉ: FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Bài viết liên quan